System Wartości Biznesowych i Etycznych Warsaw Montessori Family

System Wartości Biznesowych i Etycznych Warsaw Montessori Family

Naszą misją jest kształcenie niezależnych i wartościowych obywateli świata poprzez pasję, oddanie i wychowanie do wartości.

Wartością nadrzędną dla całej organizacji są dzieci i ich wychowanie w kanonie Montessoriańskich wartości tak by zapewnić im szczęście, nauczyć pewności siebie, kreatywności i ciekawości świata, tolerancyjności i otwartości, podejmowania decyzji i świadomych wyborów, oraz doceniania pracowitości i uporządkowanego sposobu myślenia.

Nasze wyzwanie

to stałe podnoszenie jakości edukacji i udzielanego dzieciom wsparcia poprzez ciągłe podnoszenie standardów i jakości pracy kadry wychowawczej, edukacyjnych najwyższej jakości itd.) oraz wsparcie ich środowiska rodzinnego, (przekazanie wiedzy opiekunom i rodzicom na temat metody Montessori oraz technik i narzędzi kształcenia, tak by mogli świadomie współuczestniczyć w procesie edukacji i wychowania).

Co czyni nas unikalnymi?

 • indywidualne podejście, gdzie dziecko zawsze jest w centrum zainteresowania;
 • bardzo wysokie standardy kształcenia;
 • nauczanie zgodne z metodą Montessori – nauczanie do wartości;
 • program dwujęzyczny;
 • bardzo dobrze wykwalifikowany, kreatywny i dwujęzyczny personel;
 • oferta zajęć wakacyjnych;
 • bardzo dobrze wyposażone klasy;
 • lokalizacja.

Nasze wartości

Jeśteśmy przewodnikami dzieci. Chcemy by stały się one „obywatelami świata”. Uczymy je jak obserwować świat, by stać się jego aktywną częścią. Pokazujemy dzieciom jak stać się niezależnymi i kochającymi ludźmi osobami. Dzielimy się wiedzą, pomagamy dzieciom budować ich samych poprzez umiejętne rozpoznanie ich uczuć i potrzeb. Zapewniamy stabilne środowisko, takie, z którego mogą się uczyć i w którym mogą rozwijać swój potencjał. Kochamy uczyć. Stwarzamy możliwości. Sprawiamy, że dzieci kochają szkołę i naukę.

Jesteśmy profesjonalistami. Wiemy jak nauczyć młodego człowieka „świata”. Dziecko jest zawsze w centrum naszej uwagi.

Jesteśmy cierpliwi. Nie naciskamy i nie wymuszamy żadnych określonych zachowań na naszych podopiecznych.

Szanujemy różnorodność kulturową. Respektujemy tradycje i kulturę każdej narodowości czy religii.

Prezentujemy postawę etyczną. We wszystkich naszych działaniach przestrzegamy podstawowych wartości etycznych i uznajemy zobowiązania wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy.

Szanujemy prawo. Nasze działania są realizowane przy pełnym poszanowaniu prawa, ustanowionego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.

Nie dyskryminujemy. Wszystkie decyzje podejmowane są bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną.

Jesteśmy zespołem. Dbamy o siebie nawzajem. Wspieramy dążenia do samorozwoju i doskonalenia swej wiedzy i umiejętności.

Niesiemy pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują.

Budujemy i dajemy zaufanie, sobie nawzajem oraz naszym podopiecznym.

Jesteśmy lojalni i oddani. Dbamy o dobre imię placówki. Pracujemy dla dzieci i ich opiekunów.

Jesteśmy uczciwi, zawsze i w stosunku do każdego. Jesteśmy prawdomówni.

Jesteśmy elastyczni, co przejawia się w chęci pomocy i lojalności. W miarę swoich możliwości staramy się dopasować do potrzeb naszych podopiecznych i ich opiekunów oraz członków naszego zespołu.

Okazujemy szacunek. Zawsze odnosimy się do siebie z szacunkiem. Zawsze szanujemy naszych podopiecznych i ich prawo do wyrażania własnej woli, własnych uczuć i własnych potrzeb.

Okazujemy empatię i zrozumienie dla wszystkich, którzy tego potrzebują.

Mamy poczucie humoru i staramy się zawsze być uśmiechnięci. Optymistycznie patrzymy na świat i tego też uczymy naszych podopiecznych.

Jesteśmy punktualni. Szanujemy czas innych. Punktualnie wywiązujemy się z powierzonych obowiązków.

Współpracujemy. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy. Nie rywalizujemy. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Dbamy o prawidłową komunikację. Zarówno w zespole, jak i z naszymi interesariuszami zewnętrznymi. Dbamy o właściwą komunikację i dobre relacje z dziećmi i ich opiekunami.

Jesteśmy zaangażowani. Chcemy działać na rzecz naszej placówki, chcemy włączać się w jej życie i chcemy włączać w nie naszych podopiecznych i ich opiekunów.

Zachowujemy poufność. Wszystkie rozmowy z podopiecznymi i ich opiekunami objęte są klauzulą poufności. Nie plotkujemy o sobie nawzajem.

Funkcjonujemy w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, minimalizujemy swoje negatywne oddziaływanie na środowisko.

Warsaw Montessori Family

 

NASZE PLACÓWKI

 • Grupy Maluszkowe
  wiek: 12m - 2,5

  • Montessori Toddler School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Montessori Toddler School
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
 • PRZEDSZKOLA
  wiek: 2,5 – 5/6

  • Casa dei Bambini Warsaw Montessori
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
  • Casa dei Bambini Izabelin
   ul. Szkolna 16,
   05-080 Izabelin
   www
 • SZKOŁY
  wiek: 5/6 – 18

  • Warsaw Montessori School
   ul. Szwoleżerów 4,
   00-464 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori Middle School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori High School
   ul. Pytlasińskiego 13a,
   00-777 Warszawa
   www
  • Montessori Farm School
   Białka 155,
   21-300 Białka
   www