Program – „MONTESSORI DLA KAŻDEGO – MONTESSORI FOR EVERYONE”

„CDBWMS, Children’s House” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „MONTESSORI DLA KAŻDEGO – MONTESSORI FOR EVERYONE” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

I. Cele projektu

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest objęcie wsparciem w ramach projektu uczniów Warsaw Montessori School i podniesienie ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, a także wyposażenie pracowni przedmiotowych i ICT w Niepublicznej Szkole Podstawowej Warsaw Montessori School 

II. Planowane efekty

W ramach projektu zostaną uzyskane następujące efekty: 

 1. Objęcie wsparciem w ramach projektu uczniów WMS, którzy wezmą udział w dodatkowych zajęciach w formie 9 kół zainteresowań i zajęciach dot. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
 2. Nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych zajęciach w formie kół zainteresowań: KULINARNYM, RYSUNEK, MALARSTWO, PRZYRODNICZO – BIOLOGICZNE, EDUKACJA KOSMICZNA, MATEMATYKA, PROGRAMOWANIE, ROBOTYKA oraz zajęciach dodatkowych „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”
 3. Stworzenie w WMS warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych
 4. Wyposażenie WMS w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania
 5. Nabycie przez uczniów kompetencji cyfrowych w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń

III. Wartość projektu: 327 613,75 zł

IV. Wkład Funduszy Europejskich: 262 091,00 zł

NASZE PLACÓWKI

 • Grupy Maluszkowe
  wiek: 12m - 2,5

  • Montessori Toddler School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Montessori Toddler School
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
 • PRZEDSZKOLA
  wiek: 2,5 – 5/6

  • Casa dei Bambini Warsaw Montessori
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
  • Casa dei Bambini Izabelin
   ul. Szkolna 16,
   05-080 Izabelin
   www
 • SZKOŁY
  wiek: 5/6 – 18

  • Warsaw Montessori School
   ul. Szwoleżerów 4,
   00-464 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori Middle School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori High School
   ul. Pytlasińskiego 13a,
   00-777 Warszawa
   www
  • Montessori Farm School
   Białka 155,
   21-300 Białka
   www