Profilaktyka zdrowotna w norweskiej szkole

Projekt Profilaktyka zdrowotna w norweskiej szkole – obserwacja i wymiana doświadczeń o numerze EOG/19/K1/D1/W/0046 korzysta z dofinansowania o wartości 8925 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Na łączną kwotę dofinansowania składają się środki z:

1) Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w wysokości 7 586,25 EUR,
2) Budżetu państwa w wysokości 1 338,75 EUR. 

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry WMS w zakresie profilaktyki zdrowotnej, dbałości o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów (w tym edukacja włączająca), a także obserwacja metod pracy i wymiana doświadczeń w zakresie zarzadzania w edukacji. W trakcie wizyty zaplanowano udział naszej kadry w obserwacji stosowanych w norweskiej szkole programów i metod prowadzenia zajęć i programów profilaktycznych dla uczniów. Dyrektor zapozna się z norweskim modelem organizacji i zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły. Rezultatem będzie wdrożenie zaobserwowanych metod edukacji włączającej w praktyce WMS, a także zaangażowanie norweskiej szkoły do projektu wymiany uczniów.

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Czas trwania projektu: 01.01.2022 – 30.06.2022

Budżet projektu: 8 925 EUR

Partnerzy projektu: Norlights Montessoriskole Stavanger

NASZE PLACÓWKI

 • Grupy Maluszkowe
  wiek: 12m - 2,5

  • Montessori Toddler School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Montessori Toddler School
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
 • PRZEDSZKOLA
  wiek: 2,5 – 5/6

  • Casa dei Bambini Warsaw Montessori
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
  • Casa dei Bambini Izabelin
   ul. Szkolna 16,
   05-080 Izabelin
   www
 • SZKOŁY
  wiek: 5/6 – 18

  • Warsaw Montessori School
   ul. Szwoleżerów 4,
   00-464 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori Middle School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori High School
   ul. Pytlasińskiego 13a,
   00-777 Warszawa
   www
  • Montessori Farm School
   Białka 155,
   21-300 Białka
   www